Saturday, 8 July 2017

ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतः बुद्धिश्चै गुरूश्चे शुक्रे शनि राहु केतब कुर्वन्ति सर्वः मम सुप्रभातम